HISTORIK RKM AB

1988 startades RKM AB av Magnus Rangnitt och Klas Ragnell. Affärsidén gick inledningsvis ut på att företaget erbjöd privatpersoner och mindre till medelstora företag ekonomisk rådgivning. Våra samarbetspartners var vid det tillfället Svensk Fastighetskredit, nu mera SEB Bolån, Trygg Fonder, Trygg Finans, Skandia Finans & Fond och Försäkringsmäklarna i Göteborg AB.


Under 1993 ändrades dock företagets inriktning något, då företagets anställda fungerade som konsulter till ett av de större finans- och fondbolagen. Konsulternas huvuduppgift var här att bearbeta bolagets kundstock med syfte att sälja fondplaceringar samt krediter.


Under hösten 1995 utökades inriktningen i verksamheten till att arbeta som försäkringsagenter gällande sak- och livförsäkringar samt att bolaget även är ett rådgivnings- och försäljningsorgan till ett flertal bank, finans, fondbolag och försäkringsbolag. Idag har RKM AB renodlat verksamheten till att fokusera på försäljning med olika produkter, utbildning och att coacha inom ledarskap/försäljning. RKM AB ägs och drivs av Magnus Rangnitt.