FÖRSÄLJNINGSTJÄNSTER

Behöver Ni stötta Er säljkår med utökad säljinsatts vid kampanjer eller Ni kanske inte har en egen säljkår idag?


Behöver Ni utbilda Er egen säljkår i säljteknik eller coacha Er säljkår till att nå satta mål och till bättre säljresultat? Behöver Ni utbilda Er telemarket personal i telefonteknik och hur man når bättre resultat inom försäljning på telefon?


Om Ni svarar ja på frågorna ovan, då skall Ni kontakta oss för ett kostnadsförslag. Vi har stor erfarenhet från branscher såsom Bank-, Finans-, Försäkrings-, Fond-, Fastighets-, Byggnads-, Säkerhetsbranschen, Verkstads-, Teko-, Bil- och Båtindustrin.